Tellimine

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
 4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 5. Coffeetea.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse päevadel E−P 9:00−17:00

Ostutingimused

 1. Ostutingimused kehtivad Coffeetea.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja DKM Brothers OÜ (edaspidi Coffeetea.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Coffeetea.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Coffeetea.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Coffeetea.ee veebilehel.

Kaebuste esitamise kord

 1. Coffeetea.ee vastutab müüdud kauba mittevastavuse eest lepingutingimustele ja defektide eest, mis ilmnevad kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest tarbijale.
 2. Defektide ilmnemise korral on tarbijal õigus pöörduda kahe aasta jooksul Coffeetea.ee poole, esitades arve, mille alusel makse tehti.
 3. Defektide ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Coffeetea.ee ja tarbija lepivad kokku defektiga kauba remondi või väljavahetamise osas. Remondikulud kannab Coffeetea.ee.
 5. Coffeetea.ee ei vastuta defektide eest, mis on tekkinud tarbija süül, nõuetele mittevastava hoiustamise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
 6. Kauba nõuetele mittevastavuse korral või defektide ilmnemisel palume esitada aadressile vlanda@dkmbrothers.com kaebuse, milles on näidatud tellija nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja defekti või nõuetele mittevastavuse täpne kirjeldus.
 7. Kaebus nõetele mittevastavuse või defekti kohta tuleb esitada kahe kuu jooksul alates mittevastavuse või defekti avastamisest.
 8. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.
 9. Tarbijal on õigus nõuda e-poelt Coffeetea.ee kauba ostuhinna langetamist või lepingu lõpetamist ja raha tagastamist, kui e-poel Coffeetea.ee ei ole võimalik kaupa remontida ega välja vahetada, remont või väljavahetamine ebaõnnestuvad, Coffeetea.ee ei ole kõrvaldanud defekti mõistliku aja jooksul või kui tarbijal tekkivad põhjendatud ebamugavused.
 10. Coffeetea.ee vastutab müüdud kauba mittevastavuse eest lepingutingimustele ja defektide eest, mis ilmnevad kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest tarbijale.
 11. Defektide ilmnemise korral on tarbijal õigus pöörduda kahe aasta jooksul Coffeetea.ee poole, esitades arve, mille alusel makse tehti.
 12. Defektide ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 13. Coffeetea.ee ja tarbija lepivad kokku defektiga kauba remondi või väljavahetamise osas. Remondikulud kannab Coffeetea.ee.
 14. Coffeetea.ee ei vastuta defektide eest, mis on tekkinud tarbija süül, nõuetele mittevastava hoiustamise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
 15. Kauba nõuetele mittevastavuse korral või defektide ilmnemisel palume esitada aadressile vlanda@dkmbrothers.com kaebuse, milles on näidatud tellija nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja defekti või nõuetele mittevastavuse täpne kirjeldus.
 16. Kaebus nõetele mittevastavuse või defekti kohta tuleb esitada kahe kuu jooksul alates mittevastavuse või defekti avastamisest.
 17. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.
 18. Tarbijal on õigus nõuda e-poelt Coffeetea.ee kauba ostuhinna langetamist või lepingu lõpetamist ja raha tagastamist, kui e-poel Coffeetea.ee ei ole võimalik kaupa remontida ega välja vahetada, remont või väljavahetamine ebaõnnestuvad, Coffeetea.ee ei ole kõrvaldanud defekti mõistliku aja jooksul või kui tarbijal tekkivad põhjendatud ebamugavused.